در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۴۶ - ۵۴ از۹۵ محصول
Electronic P8 2.7.3
Eplan Electronic P8 2.‎7.‎3
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
Altium Designer
Altium Designer 19 Beta
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
matlab r2018b
Mathworks Matlab R2018b
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
electronic engineering
JB Electronic Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
مهندسی برق قدرت
JB Electrical Engineering
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
CST Suite 2018
CST Studio Suite 2018
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Advance Design System 2017
Agilent Advance Design System 2017.‎1
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Autodesk 2019
Autodesk Collection 2019
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2019
Autodesk Autocad 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال