در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی عمران و معماری و راه
نمایش ۱ - ۹ از۱۵۱ محصول
archmodel
Model3D
JB ArchModel
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار تکلا 2022
Tekla Structures 2022
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
Autocad Collection 2023
Autocad Collection 2023
۷۹۰۰۰۰   
۶۷۱,۵۰۰ ریال
Lumion 12 Pro - نرم افزار لومیون 12
Lumion 12 Pro
۱۸۹۰۰۰۰   
۱,۶۰۶,۵۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی معماری
Architectural Engineering
۱۸۹۰۰۰۰   
۱,۶۰۶,۵۰۰ ریال
Revit Collection 2022 - رویت کالکشن 2022
Revit Collection 2022
۵۹۰۰۰۰   
۵۰۱,۵۰۰ ریال
3ds Max Collection 2022 - تری دی مکس کالکشن 2022
۳DS Max Collection 2022
۵۹۰۰۰۰   
۵۰۱,۵۰۰ ریال
Autodesk Civil 3D 2023
Autodesk Civil 3D 2023
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
Autodesk 3Ds MAX 2023 + V-ray
Autodesk 3Ds MAX 2023 + V-ray
۴۹۰۰۰۰   
۴۱۶,۵۰۰ ریال