در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی عمران و معماری و راه
نمایش ۵۵ - ۶۳ از۱۶۷ محصول
Tekla Structure Designer 2019
Tekla Structures 2019
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
civil 2020
Autodesk Civil 3D 2020
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
revit 2020
Autodesk Revit 2020
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
v-ray collection
V-Ray Next v4+ Collection 2020
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
matlab r2019a
Mathworks Matlab R2019a
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
autocad 2020
Autodesk Autocad 2020
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
max2020 + vray
Autodesk 3Ds MAX 2020 + V-ray 4
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
sketchup 2019
Sketchup 2019 + Collection
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال