در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱ - ۹ از۷۸ محصول
نرم افزار Comsol 6
Comsol Multiphysics 6
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
ADS 2022
Advanced Design System 2022
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
Ansys Electronics 2022
Ansys Electronics 2022
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
Eplan Electric P8 2022
Eplan Electric P8 2022
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Etap 19
ETAP 19
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
Siemens Tia Portal v17
Siemens Tia Portal v17
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Siemens NX 1969
Siemens NX 1969
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
۲۰۲۲ Autodesk Collection
۴۶۰۰۰۰   
۳۹۱,۰۰۰ ریال
EPLAN Electric
Eplan Electric P8 2.‎9
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال