در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱ - ۹ از۹۶ محصول
نرم افزار اتوکد مپ 2025 - AutoCad MEP 2025
Autodesk AutoCad MEP 2025
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد الکتریکال 2025 - Autodesk Autocad Electrical 2025
Autodesk Autocad Electrical 2025
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار ایپلن الکتریک 2024
Eplan Electric 2024
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اورکد 2023 - Orcad 2023
Orcad 2023
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار کامسول 6.2 - Comsol 6.2
Comsol Multiphysics 6.‎2
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار ادونس دیزاین سیستم 2024
Advanced Design System 2024
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
 اتوکد مپ 2024
Autodesk AutoCad MEP 2024
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد الکتریکال 2024
Autodesk Autocad Electrical 2024
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار ADS 2023 - ادونس دیزاین سیستم 2023
Advanced Design System 2023
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال