در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱ - ۹ از۹۱ محصول
نرم افزار ادونس دیزاین سیستم 2024
Advanced Design System 2024
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
 اتوکد مپ 2024
Autodesk AutoCad MEP 2024
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد الکتریکال 2024
Autodesk Autocad Electrical 2024
۹۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار ADS 2023 - ادونس دیزاین سیستم 2023
Advanced Design System 2023
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
electrical_engin
JB Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Eplan Electric P8 2023
Eplan Electric P8 2023
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Autocad Collection 2023
Autocad Collection 2023
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار Comsol 6.1
Comsol Multiphysics 6.‎1
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
 نرم افزار HSPICE - اچ اسپایس
Synopsys PrimeSim HSpice 2021
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال