در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۶۵ محصول
نرم افزار Labview2020
Labview 2020
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2020
Autocad Collection 2020
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2021
Autodesk Autocad 2021
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار لب ویو 2019
NI Labview 2019
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار آلترا کوارتس 17
Altera Quartus 17
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس 5.5
Comsol Multiphysics 5.‎5
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
ادونس دیزاین سیستم
Advanced Design System 2020
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال