در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱ - ۹ از۸۵ محصول
 نرم افزار HSPICE - اچ اسپایس
Blackfriday sale
Synopsys PrimeSim HSpice 2021
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی الکترونیک
Blackfriday sale
Electronic Engineering
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای مهندسی برق و قدرت
Blackfriday sale
Electrical Engineering
۱۵۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Autocad Collection 2022
Blackfriday sale
Autocad Collection 2022
۵۹۰۰۰۰   
۵۰۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد الکتریکال
Blackfriday sale
Autodesk Autocad Electrical 2023
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
مجموعه نرم افزار اتوکد مپ و مپ تری دی 2023
Blackfriday sale
Autodesk AutoCad MEP & MAP 3D 2023
۴۹۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد 2023 - Autodesk Autocad 2023
Blackfriday sale
Autodesk Autocad 2023
۴۹۰۰۰۰   
۴۱۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Comsol 6
Blackfriday sale
Comsol Multiphysics 6
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
ADS 2022
Blackfriday sale
Advanced Design System 2022
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال