در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / فروشگاه سایت / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱ - ۹ از۶۷ محصول
 نرم افزارهای مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک
نرم افزارهای مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزارهای مهندسی برق - قدرت و کنترل
نرم افزارهای مهندسی برق - قدرت و کنترل
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Labview2020
Labview 2020
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2020
Autocad Collection 2020
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2021
Autodesk Autocad 2021
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار لب ویو 2019
NI Labview 2019
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار آلترا کوارتس 17
Altera Quartus 17
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس 5.5
Comsol Multiphysics 5.‎5
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال