در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱۰ - ۱۸ از۸۷ محصول
نرم افزار Comsol 6
Comsol Multiphysics 6
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
ADS 2022
Advanced Design System 2022
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
Ansys Electronics 2022
Ansys Electronics 2022
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
Eplan Electric P8 2022
Eplan Electric P8 2022
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Etap 19
ETAP 19
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
Siemens Tia Portal v17
Siemens Tia Portal v17
۱۸۹۰۰۰۰   
۱,۶۰۶,۵۰۰ ریال
Siemens NX 1969
Siemens NX 1969
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Alt
۲۰۲۲ Autodesk Collection
۴۶۰۰۰۰   
۳۹۱,۰۰۰ ریال
EPLAN Electric
Eplan Electric P8 2.‎9
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال