در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱۰ - ۱۸ از۹۱ محصول
 نرم افزارهای مهندسی الکترونیک
Electronic Engineering
۲۲۹۰۰۰۰   
۱,۹۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزارهای مهندسی برق و قدرت
Electrical Engineering
۲۲۹۰۰۰۰   
۱,۹۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد الکتریکال
Autodesk Autocad Electrical 2023
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
مجموعه نرم افزار اتوکد مپ و مپ تری دی 2023
Autodesk AutoCad MEP & MAP 3D 2023
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد 2023 - Autodesk Autocad 2023
Autodesk Autocad 2023
۶۵۰۰۰۰   
۵۵۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار Comsol 6
Comsol Multiphysics 6
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
ADS 2022
Advanced Design System 2022
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Ansys Electronics 2022
Ansys Electronics 2022
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Eplan Electric P8 2022
Eplan Electric P8 2022
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال