در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۲۸ - ۳۶ از۹۱ محصول
نرم افزار Labview2020
Labview 2020
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad
Autocad Collection 2021
۲۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2021
Autodesk Autocad 2021 نسخه دانلودی
۱۵۰۰۰۰۰   
۴۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار لب ویو 2019
NI Labview 2019
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار آلترا کوارتس 17
Altera Quartus 17
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس 5.5
Comsol Multiphysics 5.‎5
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
ادونس دیزاین سیستم
Advanced Design System 2020
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال