در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۵۵ - ۶۳ از۸۷ محصول
comsol
Comsol Multiphysics 5.‎4
۳۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
labviwe
NI Labviwe 2017
۳۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
autodesk collection 2018
JB Autodesk Collection 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #
matlab coll
Matlab Collection 2017
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #
electronic
Electronic Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #
endnote
EndNote8 & Latex
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ #
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۶۸۰,۰۰۰ ریال
step7
Simense Simatic Step7 v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
solid
SolidWorks 2017
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال