در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۵۵ - ۶۳ از۹۵ محصول
نرم افزار matlab 2018a
Matlab 2018a x64
۱۸۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
autocadcoll
Autocad Collection 2018
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
ansys 19
Ansys Product 19.‎2
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار تیا پورتال 16
Siemens Tia Portal 16 Full Pro
۴۸۰۰۰۰۰   
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار زیمنس تیا پرتال 16
Siemens Tia Portal v16
۱۸۹۰۰۰۰   
۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
matlab r2017b
Matlab R2017b
۲۵۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
etap
ETAP 16
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Orcad 17.20
Orcad 17.‎20 + PSpice
۱۹۹۰۰۰۰   
۱,۶۹۱,۵۰۰ ریال
comsol
Comsol Multiphysics 5.‎4
۳۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال