در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۶۴ - ۷۲ از۸۷ محصول
matlab 2016b
Mathwork Matlab 2016 b
۲۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
jb Electrical
JB Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Alt
Autodesk 2017 Collection
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Alt
Siemens Simatic Wincc v13
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Alt
Siemens Simatic Step 7
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Alt
Ansys 17 Full
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
Altium Designer 2016
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال
Alt
NI LabView 2015
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
Etap 12.‎6
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال