در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۳۷ - ۴۵ از۸۸ محصول
نرم افزار eplan pro
نرم افزار Eplan Electric 2.7.3 Pro
۴۸۰۰۰۰۰   
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
ansys 2019
ANSYS Product 2019 R1
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Electronic P8 2.7.3
Eplan Electronic P8 2.‎7.‎3
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Altium Designer
Altium Designer 19 Beta
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
matlab r2018b
Mathworks Matlab R2018b
۳۵۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
electronic engineering
JB Electronic Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
مهندسی برق قدرت
JB Electrical Engineering
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
CST Suite 2018
CST Studio Suite 2018
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Advance Design System 2017
Agilent Advance Design System 2017.‎1
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال