در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / نرم افزارهای مالی و مدیریت
نمایش ۱ - ۹ از۱۹ محصول
 نرم افزارهای مهندسی مدیریت و صنایع
مجموعه نرم افزار مهندسی مدیریت و صنایع
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار مایکروسافت داینامیک 365
Microsoft Dynamics 365
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
visio
Visio & Project Collection 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
matlab r2018b
Mathworks Matlab R2018b
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
sql 2017
SQL Server 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
sas
SAS 9.‎4 M3
۴۵۰۰۰۰   
۳۸۲,۵۰۰ ریال
visio & prject
JB Visio & Project Collection 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
matlab coll
Matlab Collection 2017
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Prezi
Prezi 6.‎16
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال