در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی نفت و شیمی
نمایش ۱ - ۹ از۳۲ محصول
AspenOne 12.2
AspenOne 12.‎2
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی نفت و شیمی
نرم افزارهای مهندسی نفت و شیمی
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار PV Elite 2019
PV Elite 2019
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار پی دی ام اس ۱۲
Aveva PDMS 12.‎1
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
Caesar II 2019
Hexagon Coade Caesar II 2019
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Aspenone 11
AspenOne 11 Pro
۴۸۰۰۰۰۰   
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
aspen 11
AspenOne Product v11
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال