در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی نفت و شیمی
نمایش ۱ - ۹ از۳۲ محصول
نرم افزار بنتلی میکرواستیشن 2023
Bentley MicroStation 2023
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
AspenOne 12.2
AspenOne 12.‎2
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی نفت و شیمی
نرم افزارهای مهندسی نفت و شیمی
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار PV Elite 2019
PV Elite 2019
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار پی دی ام اس ۱۲
Aveva PDMS 12.‎1
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Caesar II 2019
Hexagon Coade Caesar II 2019
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Aspenone 11
AspenOne 11 Pro
۴۸۰۰۰۰۰   
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال