در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۲۸ محصول
نرم افزار PV Elite 2019
PV Elite 2019
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار پی دی ام اس ۱۲
Aveva PDMS 12.‎1
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
Caesar II 2019
Hexagon Coade Caesar II 2019
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
aspen 11
AspenOne Product v11
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
autocad 2020
Autodesk Autocad 2020
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
ansys 2019
ANSYS Product 2019 R1
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
matlab r2018b
Mathworks Matlab R2018b
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
chemistry & oil engineering
JB Chemistry & Oil Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال