در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۹۱ محصول
نرم افزار پاورمیل 2025
PowerMill 2025
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار کریو 11 - PTC Creo 11 
PTC Creo 11
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
TIA 19
Siemens Tia Portal 19
۲۲۹۰۰۰۰   
۱,۹۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار سالیدکم 2023
SolidCAM 2023
۲۸۹۰۰۰۰   
۲,۴۵۶,۵۰۰ ریال
Alt
PowerMill 2024
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار PTC Creo 10
PTC Creo 10
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
روبوت استراکچرال 2024
Autodesk Robot Structural Analysis 2024
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
مجموعه نرم افزار کتیا – Catia
Catia Collection
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار پروکست 2021
Procast 2021
۲۸۹۰۰۰۰   
۲,۴۵۶,۵۰۰ ریال