در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۴۶ - ۵۴ از۸۴ محصول
نرم افزار Procast
ESI Group Procast 2016
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Catia 2017 Sp2
Catia v5-6 R2017 Sp4 & Abaquse 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
eclips
Schlumberger Eclips 2015.‎1.‎2
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
simufact
۱۵% Off
MSC Simufact Forming 16
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
plant 3d
Autodesk Plant 3D 2018
۲۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
cnc
Autodesk CNC Tools 2018
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
comsol
Comsol Multiphysics 5.‎4
۳۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
ptc
PTC Creo 4 M010
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Autodesk Powermil & PowerShape 2018
Autodesk Powermil & PowerShape 2018
۱۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال