در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۵۷ محصول
 نرم افزارهای مهندسی مدیریت و صنایع
مجموعه نرم افزار مهندسی مدیریت و صنایع
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
ArcGIS 10.8
ArcGIS 10.‎8
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
MatrixGold 2020
Matrix Gold
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
uptodate
UpToDate ver 2018
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
ادجکم ۲۰۲۰ سورفکم ۲۰۲۰
Vero Edgecam 2020 + Vero Surfcam 2020
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
matrix 9
Matrix 9
۴۲۰۰۰۰۰   
۴,۹۳۰,۰۰۰ ریال
computer engineering
JB Computer Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Arc GIS
ArcGIS 10.‎6 + Collection
۲۱۰۰۰۰   
۱۷۸,۵۰۰ ریال
windows 10 April Update
Windows 10 Spring Update + Tools
 
۱۲۷,۵۰۰ ریال