در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۵۸ محصول
ennote 21
EndNote 21
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اج کم 2023
Edgecam 2023
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
اتوکد مپ تری دی 2024
Autodesk AutoCad MAP 3D 2024
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی مدیریت و صنایع
مجموعه نرم افزار مهندسی مدیریت و صنایع
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
ArcGIS 10.8
ArcGIS 10.‎8
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
Matrix Gold
Matrix Gold
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
uptodate
UpToDate ver 2018
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
ادجکم ۲۰۲۰ سورفکم ۲۰۲۰
Vero Edgecam 2020 + Vero Surfcam 2020
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
matrix 9
Matrix 9
۴۲۰۰۰۰۰   
۴,۹۳۰,۰۰۰ ریال