در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۹۴ محصول
نرم افزار autodesk 2021
Autodesk Collection 2021
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2021
Autodesk Autocad 2021
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2020
Ansys 2020
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار اینترگراف اسمارت پلنت 2013 - Intools
۲۰۱۳ Intergraph SmartPlant
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
MSC Collection نسخه 2018
MSC Software 2018
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوفرم R7
Autoform R7
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس 5.5
Comsol Multiphysics 5.‎5
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار AVL 2019
AVL Simulation Suite 2019 R2
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
Abaqus 2020
Abaqus 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال