در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۱۱۶ محصول
نرم افزار Comsol 6
Comsol Multiphysics 6
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
MSC Software 2020
MSC Software 2020
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
Cimco 8
Cimco 8
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار PTC Creo 8
PTC Creo 8
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Solid Edge 2022
Siemens Solid Edge 2022
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار زیمنس NX
Siemens NX 2007
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
AVL Suite 2021
AVL Suite 2021
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار  Solidworks 2022 - سالیدورک 2022
Solidworks 2022
۳۷۰۰۰۰   
۳۱۴,۵۰۰ ریال
نرم افزار Abaqus 2022 – آباکوس 2022
Abaqus 2022
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال