در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۱۴۹ محصول
PTC Creo 11
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار آباکوس 2024 - Abaqus 2024
Abaqus 2024
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوکد مپ 2025 - AutoCad MEP 2025
Autodesk AutoCad MEP 2025
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
 نرم افزار اتوکد مکانیکال 2025 - Autodesk AutoCAD Mechanical 2025
Autodesk Autocad Mechanical 2025
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2024
Ansys 2024 R1
۲۲۹۰۰۰۰   
۲,۴۵۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار کامسول 6.2 - Comsol 6.2
Comsol Multiphysics 6.‎2
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار سالید اج 2024 - Solid Edge 2024
Siemens Solid Edge 2024
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
Solidworks 2024 - نرم افزار سالیدورک 2023
Solidworks 2024
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
 نرم افزار جئومجیک 2022 - Geomagic 2022
Geomagic 2022
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال