در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۱۰۸ محصول
نرم افزار Catia 2019
نسخه دانلودی Catia V5-6R2019 SP6
۳۷۰۰۰۰   
۱۸۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار CST 2021
CST Studio Suite 2021
۲۸۰۰۰۰۰   
۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
Autoform R7
Autoform R7
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
۲۰۲۲ Autodesk Collection
۴۶۰۰۰۰   
۳۹۱,۰۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Comsol 5.6
نرم افزار Comsol 5.6
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Abaqus 2021
Abaqus 2021
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار Siemens NX
Siemens NX 1903
۵۰۰۰۰۰   
۶۸۰,۰۰۰ ریال
procast 2019
Procast 2019
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال