در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱ - ۹ از۱۰۴ محصول
نرم افزار Comsol 5.6
نرم افزار Comsol 5.6
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Abaqus 2021
Abaqus 2021
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار Siemens NX
Siemens NX 1903
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
procast 2019
Procast 2019
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار creo 7
PTC Creo 7
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Solidworks 2021
Solidworks 2021 SP1
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار کتیا 2018
Catia V5-6R2018
۲۷۰۰۰۰   
۲۲۹,۵۰۰ ریال
CST Studio Suite 2020
CST Studio Suite 2020
۲۵۰۰۰۰۰   
۲,۱۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار اتودسک پاورمیل 2021
PowerMill 2021
۲۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال