در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱۰ - ۱۸ از۱۰۶ محصول
نرم افزار کتیا 2018
Catia V5-6R2018
۲۷۰۰۰۰   
۱۳۵,۰۰۰ ریال
CST Studio Suite 2020
CST Studio Suite 2020
۲۵۰۰۰۰۰   
۲,۱۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار اتودسک پاورمیل 2021
PowerMill 2021
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار autodesk 2021
Autodesk Collection 2021
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2021
Autodesk Autocad 2021
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2020
Ansys 2020
۲۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار اینترگراف اسمارت پلنت 2013 - Intools
۲۰۱۳ Intergraph SmartPlant
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
MSC Collection نسخه 2018
MSC Software 2018
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس 5.5
Comsol Multiphysics 5.‎5
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال