در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۳۷ - ۴۵ از۱۰۸ محصول
aspen 11
AspenOne Product v11
۳۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
autocad 2020
Autodesk Autocad 2020
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
ادجکم ۲۰۲۰ سورفکم ۲۰۲۰
Vero Edgecam 2020 + Vero Surfcam 2020
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
ansys 2019
ANSYS Product 2019 R1
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
آباکوس
Abaquse 2019
۱۰۰۰۰۰۰۰   
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Solid Edge2019
Siemens Solid Edge 2019 MP12
۳۵۰۰۰۰   
۶۸۰,۰۰۰ ریال
CST Studio
CST Studio Suite 2019
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
solidworks2019
SolidWorks 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
matlab r2018b
Mathworks Matlab R2018b
۳۵۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال