در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۵۵ - ۶۳ از۱۰۸ محصول
Catia coll
CATIA Collection
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #
نرم افزار Catia 2017 Sp2
Catia v5-6 R2017 Sp4 & Abaquse 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ #
avl suitr
AVL Suite 2016
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
plant 3d
Autodesk Plant 3D 2018
۲۵۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
msc software
MSC Software 2017
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ #
cnc
Autodesk CNC Tools 2018
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
ptc
PTC Creo 4 M010
۳۵۰۰۰۰   
۶۸۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Autodesk Powermil & PowerShape 2018
Autodesk Powermil & PowerShape 2018
۱۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
matlab 2017
Matlab R2017a
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال