در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۳ محصول
نرم افزار sql server 2019
SQL Server 2019
۲۷۰۰۰۰   
۲۲۹,۵۰۰ ریال
sql server 2016 / 2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
computer engineering
JB Computer Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
windows server 2016
Windows Server 2016 + 2012 R2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Internet & Network Tools
JB Internet & Network Tools
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ #
Alt
SQL Server 2016 + Oracle 12
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
Jb Network Tools 2015
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Alt
SQL Server 2014
۱۰۵۰۰۰   
۸,۵۰۰ ریال
Alt
Share Point 2013
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال