در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / نرم افزارهای ریاضیات و آمار
نمایش ۱ - ۹ از۲۳ محصول
نرم افزارهای ریاضیات و آمار 2020
نرم افزارهای ریاضیات و آمار ۲۰۲۰
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
Sas 9.4 M6
Sas 9.‎4 M6
۳۵۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
نرم افزارMatlab 2020a
Matlab R2020a
۲۹۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار متلب ۲۰۱۹
Matlab 2019b
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار SPSS 26
SPSS 26
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
نرم افزار sas 9.4 m5
SAS 9.‎4 M5
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
spss
SPSS Collection 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
ریاضی و آمار
JB Math & Statics 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab
Matlab Collection
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال