در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / نرم افزارهای ریاضیات و آمار
نمایش ۱ - ۹ از۲۹ محصول
Matlab 2024a - نرم افزار متلب 2024a
Matlab 2024a
۱۱۰۰۰۰۰   
۹۳۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار متلب 2023b
Matlab 2023b
۴۵۰۰۰۰۰   
۳,۸۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab 2023a
Matlab 2023a
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار سس 9.4 نسخه M6
Sas 9.‎4 M6
۲۱۹۰۰۰۰   
۱,۸۶۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار متلب  2022a
Matlab 2022a
۲۲۹۰۰۰۰   
۱,۹۴۶,۵۰۰ ریال
spss 27
SPSS 27 Collection
۶۵۰۰۰۰   
۵۵۲,۵۰۰ ریال
Alt
Matlab R2021b
۲۵۰۰۰۰۰   
۲,۱۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای ریاضیات و آمار 2020
نرم افزارهای ریاضیات و آمار ۲۰۲۰
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزارMatlab 2020a
Matlab R2020a
۲۹۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال