در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۲۲ محصول
Sas 9.4 M6
Sas 9.‎4 M6
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزارMatlab 2020a
Matlab R2020a
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار متلب ۲۰۱۹
Matlab 2019b
۲۷۰۰۰۰   
۲۲۹,۵۰۰ ریال
نرم افزار SPSS 26
SPSS 26
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
نرم افزار sas 9.4 m5
SAS 9.‎4 M5
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
spss
SPSS Collection 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
ریاضی و آمار
JB Math & Statics 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab
JB Matlab Collection v2
۲۷۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار matlab 2018a
Matlab 2018a x64
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال