در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۲۰ محصول
نرم افزار متلب ۲۰۱۹
Matlab 2019b
۲۷۰۰۰۰   
۲۲۹,۵۰۰ ریال
نرم افزار SPSS 26
SPSS 26
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
نرم افزار sas 9.4 m5
SAS 9.‎4 M5
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
spss
SPSS Collection 2019
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
ریاضی و آمار
JB Math & Statics 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab
JB Matlab Collection v2
۲۷۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار matlab 2018a
Matlab 2018a x64
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
math & stat
New
JB MATH & Stat 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ #
matlab r2017b
Matlab R2017b
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال