در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / نرم افزارهای ریاضیات و آمار
نمایش ۱ - ۹ از۲۸ محصول
نرم افزار متلب 2023b
Matlab 2023b
۳۹۰۰۰۰۰   
۳,۳۱۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab 2023a
Matlab 2023a
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار سس 9.4 نسخه M6
Sas 9.‎4 M6
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار متلب  2022a
Matlab 2022a
۲۲۹۰۰۰۰   
۱,۹۴۶,۵۰۰ ریال
spss 27
SPSS 27 Collection
۶۵۰۰۰۰   
۵۵۲,۵۰۰ ریال
Alt
Matlab R2021b
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
نرم افزارهای ریاضیات و آمار 2020
نرم افزارهای ریاضیات و آمار ۲۰۲۰
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزارMatlab 2020a
Matlab R2020a
۲۹۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار متلب ۲۰۱۹
Matlab 2019b
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال