در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / نرم افزارهای برنامه نویسی
نمایش ۱ - ۹ از۲۹ محصول
مجموعه نرم افزار Visual Studio Collection 2023
Visual Studio Collection 2023
۶۵۰۰۰۰   
۵۵۲,۵۰۰ ریال
Visual Studio 2022
Visual Studio 2022
۵۵۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار radstudio 10.4
Rad Studio 10.‎4
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار sql server 2019
SQL Server 2019
۲۷۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
SQL Server 2016/2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
sql server 2016 / 2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
programming Tools 2019
JB Programming Tools 2019 v2
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Visual 2tudio enterprise 2019
Visual Studio 2019
۲۴۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
matlab r2019a
Mathworks Matlab R2019a
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال