در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۲۸ محصول
نرم افزار radstudio 10.4
Rad Studio 10.‎4
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار sql server 2019
SQL Server 2019
۲۷۰۰۰۰   
۲۲۹,۵۰۰ ریال
SQL Server 2016/2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
sql server 2016 / 2017
SQL Server 2016 / 2017
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
programming Tools 2019
JB Programming Tools 2019 v2
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
Visual 2tudio enterprise 2019
Visual Studio 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
matlab r2019a
Mathworks Matlab R2019a
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
RadStudio 10.3
Embarcadero RAD Studio XE 10.‎3 RIO
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
matlab r2018b
Mathworks Matlab R2018b
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال