در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۸۴ محصول
ptc creo 6
PTC Creo 6
۱۲۹۰۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
autodesk 2020
Autodesk Collection 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
matlab r2019a
Mathworks Matlab R2019a
۲۴۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
autocad 2020
Autodesk Autocad 2020
۱۹۵۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
ادجکم ۲۰۲۰ سورفکم ۲۰۲۰
Vero Edgecam 2020 + Vero Surfcam 2020
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
solidcam 2019
SolidCAM 2019
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
ansys 2019
ANSYS Product 2019 R1
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
mastercam 2019
MasterCam 2019
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Solid Edge2019
Siemens Solid Edge 2019 MP12
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال