در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۸۷ محصول
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Comsol 5.6
Comsol Multiphysics 5.‎6
۵۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک
نرم افزارهای مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزارهای مهندسی برق - قدرت و کنترل
نرم افزارهای مهندسی برق - قدرت و کنترل
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Labview2020
Labview 2020
۹۹۰۰۰۰   
۸۴۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad
Autocad Collection 2021
۲۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار Autocad 2021
Autodesk Autocad 2021 نسخه دانلودی
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار لب ویو 2019
NI Labview 2019
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال