در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۹۱ محصول
نرم افزار Etap 19
ETAP 19
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Siemens Tia Portal v17
Siemens Tia Portal v17
۲۲۹۰۰۰۰   
۱,۹۴۶,۵۰۰ ریال
Siemens NX 1969
Siemens NX 1969
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
Alt
۲۰۲۲ Autodesk Collection
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
EPLAN Electric
Eplan Electric P8 2.‎9
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۲۰۰۰۰۰۰   
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Comsol 5.6
Comsol Multiphysics 5.‎6
۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک
نرم افزارهای مهندسی برق - مخابرات و الکترونیک
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزارهای مهندسی برق - قدرت و کنترل
نرم افزارهای مهندسی برق - قدرت و کنترل
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال