در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی برق و الکترونیک
نمایش ۸۲ - ۸۷ از۸۷ محصول
Alt
مجموعه تولکیت های LabView 2013 به صورت فلش
۵۹۰۰۰۰۰   
۵,۰۱۵,۰۰۰ ریال
Alt
Autodesk Autocad Utility Design 2015
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
Alt
Autocad Electrical 2015
۴۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Alt
Xilinx ISE 14.‎1
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
Alt
Altera Quartus II 11.‎1 SP1
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
Alt
EPlan electronic P8 v2.‎4.‎4
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال