در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / نرم افزارهای شرکتی / ‎Online Shop / مهندسی عمران و معماری و راه
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۱۶۷ محصول
 نرم افزار اسکچاپ 2023
SketchUp 2023 Collection
۸۵۰۰۰۰   
۷۲۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار تکلا 2022
Tekla Structures 2022
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
Autocad Collection 2023
Autocad Collection 2024
۱۱۰۰۰۰۰   
۹۳۵,۰۰۰ ریال
Lumion 12 Pro - نرم افزار لومیون 12
Lumion 12 Pro
۲۸۹۰۰۰۰   
۲,۴۵۶,۵۰۰ ریال
 نرم افزارهای مهندسی معماری
Architectural Engineering
۲۸۹۰۰۰۰   
۲,۴۵۶,۵۰۰ ریال
revit-collection-2023
Revit Collection 2023
۱۱۰۰۰۰۰   
۹۳۵,۰۰۰ ریال
3DS Max Collection 2023
۳DS Max Collection 2023
۱۱۰۰۰۰۰   
۹۳۵,۰۰۰ ریال
Autodesk Civil 3D 2023
Autodesk Civil 3D 2023
۱۲۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال
Autodesk 3Ds MAX 2023 + V-ray
Autodesk 3Ds MAX 2023 + V-ray
۱۶۹۰۰۰۰   
۱,۴۳۶,۵۰۰ ریال