در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
نمایش ۶۴ - ۷۲ از۱۱۵ محصول
ویندوز 10 spring creator
Windows 10 Spring Update
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Windows 7 + Driver 2018
Windows 7 + DriverPack Solution 2018
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
Ubuntu Linux 22.04
Ubuntu Linux 22.‎10
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Windows 7 - 8.1 - 10
Windows 7 - 8.‎1 - 10
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
مجموعه نرم افزار جی بی
Special
JB Pack 2018
۴۴۰۰۰۰   
۳۷۴,۰۰۰ ریال
vmware
JB Virtualization 2018
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
high sierra
MAC OSx High Sierra Bootable
۲۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
windows 10 fall creator
Windows 10 Fall Creator UEFI
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
windows 10 fall creator
Windows 10 Fall Creator + Tools
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال