در حال بارگذاری...
نمایش ۳۷ - ۴۵ از۶۸۱ محصول
نرم افزار اینترگراف اسمارت پلنت 2013 - Intools
۲۰۱۳ Intergraph SmartPlant
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
MSC Collection نسخه 2018
MSC Software 2018
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار لب ویو 2019
NI Labview 2019
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار اتوفرم R7
Autoform R7
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار آلترا کوارتس 17
Altera Quartus 17
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال
Alt
Lumion 10
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس 5.5
Comsol Multiphysics 5.‎5
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار AVL 2019
AVL Simulation Suite 2019 R2
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال

 

kaspersky 2017