در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / ‎Online Shop ‎/ Dassault Systemes
نمایش ۱ - ۹ از۱۵ محصول
نرم افزار solidworks2021
Solidworks 2021
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار کتیا 2018
Catia v5-6 R2018
۲۵۰۰۰۰   
۲۱۲,۵۰۰ ریال
Abaqus 2020
Abaqus 2020
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورکز ۲۰۲۰
Solidworks 2020
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورکز ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹
Solidworks 2018 / 2019
۲۹۰۰۰۰   
۲۴۶,۵۰۰ ریال
jb catia collection 2019
JB Catia Collection 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
solid Works 2018
New
Solid Works 2018 SP2
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
نرم افزار Catia 2017 Sp2
Catia v5-6 R2017 Sp4 & Abaquse 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ #
Solid Works 2017 sp2
SolidWorks 2017 Premium SP2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال