در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / ‎Online Shop ‎/ Dassault Systemes
نمایش ۱ - ۹ از۱۵ محصول
نرم افزار Solidworks 2021
Solidworks 2021 SP1
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار کتیا 2018
Catia V5-6R2018
۲۷۰۰۰۰   
۱۳۵,۰۰۰ ریال
Abaqus 2020
Abaqus 2020
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورکز ۲۰۲۰
Solidworks 2020
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورک 2020 / 2018
Solidworks 2018 / 2020
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
JB Catia Collection
JB Catia Collection
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
solid Works 2018
New
Solid Works 2018 SP2
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال
نرم افزار Catia 2017 Sp2
Catia v5-6 R2017 Sp4 & Abaquse 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ #
Solid Works 2017 sp2
SolidWorks 2017 Premium SP2
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال