در حال بارگذاری...

Online Shop

Jb-Team Software Developer
خانه / ‎Online Shop ‎/ Dassault Systemes
نمایش ۱ - ۹ از۱۷ محصول
Catia V5-6R2019 + Catia R2020 SP4
Catia V5-6R2019 + Catia R2020 SP4
۴۶۰۰۰۰   
۲۳۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار CST 2021
CST Studio Suite 2021
۲۸۰۰۰۰۰   
۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Solidworks 2021
Solidworks 2021 SP1
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
نرم افزار کتیا 2018
Catia V5-6R2018 دانلودی
۲۷۰۰۰۰   
۱۳۵,۰۰۰ ریال
Abaqus 2020
Abaqus 2020 دانلودی
۲۴۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورکز ۲۰۲۰
Solidworks 2020 دانلودی
۲۴۰۰۰۰   
۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورک 2020 / 2018
Solidworks 2018 / 2020
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
JB Catia Collection
JB Catia Collection
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
solid Works 2018
New
Solid Works 2018 SP2
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال