در حال بارگذاری...
نرم افزار  Solidworks 2022 - سالیدورک 2022
Solidworks 2022
۳۷۰۰۰۰   
۳۱۴,۵۰۰ ریال
نرم افزار Abaqus 2022 – آباکوس 2022
Abaqus 2022
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار Abaqus 2021
Abaqus 2021
۳۲۰۰۰۰   
۲۷۲,۰۰۰ ریال
solidworks 2021
Solidworks 2021 SP2
۱۰۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
آموزش Solidworks 2020
آموزش Solidworks
۶۹۰۰۰۰   
۱,۰۹۶,۵۰۰ ریال
Abaqus 2020
Abaqus 2020 دانلودی
۲۴۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورکز ۲۰۲۰
Solidworks 2020
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالیدورک 2020 / 2018
Solidworks 2018 / 2020
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
JB Catia Collection
JB Catia Collection
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
آباکوس
Abaquse 2019
۱۰۰۰۰۰۰۰   
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال