در حال بارگذاری...
Ansys Electronics 2022
Ansys Electronics 2022
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
ansys 2022
Ansys 2022 R1
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2021
ANSYS 2021 R1
۳۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار انسیس 2020
Ansys 2020
۲۹۰۰۰۰   
۳۳۱,۵۰۰ ریال
نرم افزار انسیس R3
Ansys 2019 R3
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
ansys 2019
ANSYS Product 2019 R1
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال

فعالسازی نرم افزار Ansys Products 19, 18, 17 بدون نیاز به شبکه

فعالسازی نرم افزار Ansys Products به دو روش صورت می گیرد.

در روش اول میبایست پس از نصب نرم افزار Anssy Products، لایسنسی را تحت سرور (شبکه) ایجاد و در نرم افزار تعریف نماییم که این روش در محصول گنجانده شده است.

در روش دوم کافیست فقط نرم افزار  Anssy Products را نصب نموده و License Manager را نصب نکنید. سپس فایل پیوست را دریافت و پس از خارج کردن از حالت فشرده، در مسیر زیر کپی و جایگزین نمایید.

C:\Program Files\ANSYS Inc