در حال بارگذاری...

نرم افزارها

نرم افزار Abaqus 2022 – آباکوس 2022
Abaqus 2022
| ۱۳ آذر
نرم افزار Abaqus 2022 – آباکوس ۲۰۲۲ نرم افزار Abaqus 2022 – آباکوس ۲۰۲۲ : نرم افزار آباکوس، یکی از قدرتمندترین نرم افزاهای مجموعه SIMULIA از محصولات شرکت فرانسوی داسو سیستم، در زمینه تحلیل المان محدود و مهندسی به کمک کامپیوتر یا CAE می‌باشد. مهندسین مکانیک و عمران و متخصصین این حوزه، می‌توانند از...
خرید محصول