در حال بارگذاری...
 نرم افزار HSPICE - اچ اسپایس
Synopsys PrimeSim HSpice 2021
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار آلترا کوارتس 17
Altera Quartus 17
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
electronic engineering
JB Electronic Engineering 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال