در حال بارگذاری...
نرم افزار Solid Edge 2022
Siemens Solid Edge 2022
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
Siemens NX 1969
Siemens NX 1969
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Siemens NX
Siemens NX 1903
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار NX 1847
Siemens NX 1847
۱۰۰۰۰۰۰   
۸۵۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالید اج ۲۰۲۰
Siemens Solid Edge 2020
۷۵۰۰۰۰   
۶۳۷,۵۰۰ ریال
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۶۸۰,۰۰۰ ریال