در حال بارگذاری...
Alt
Windows 10 1903 UEFI
۱۹۵۰۰۰   
۱۶۵,۷۵۰ ریال