پیوست: 

لطفا پتچ  را دانلود نمایید و پس از نصب نسخه آزمایشی (trial) با استفاده از پتچ برنامه را اکتیو نمایید.

توجه نمایید که توسط فایروال برنامه را از دسترسی به اینترنت محدود نمایید.