در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۸ محصول
نرم افزار AspenOne Product v10
نرم افزار AspenOne Product v10
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
eclips
نرم افزار Schlumberger Eclips 2015.1.2
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
comsol
نرم افزار Comsol Multiphysics 5.3
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
autodesk collection 2018
JB Autodesk Collection 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
endnote
نرم افزار EndNote8 & Latex
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
caesar
نرم افزار Intergraph Caesar II 2017
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
fluid mechanics
نرم افزار Fluid Mechanics Engineering | مهندسی مکانیک سیالات
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
petrol
نرم افزار Chemistry & Petrol Engineering - مهندسی شیمی و نفت
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار AspenOne Product v9
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال