ريال۳۴۰،۰۰۰
   
New
JB Mac Pack 2017

Adobe Full Collection
Acrobat Pro DC
Adobe After Effects CC 2015 v13.‎7
Adobe Animation 2015.‎2
Adobe Audition
Adobe Bridge CC 6.‎3
Adobe Dreamweaver CC
Adobe Illustrator CC 20.‎1.‎0
adobe InCopy CC 11.‎4.‎0
Adobe InDesign CC 11.‎4.‎1
Adobe Media Encoder CC
Adobe Muse CC
Adobe PhotoShop CC 17

ريال۳۴۰،۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰ ریال
ريال۳۴۰،۰۰۰
   

اولین مجموعه مک....
قدیمی‌ترین شرکت نرم‌افزاری کشور که از سال ۱۳۷۷ در مقام نخستین شرکت ایرانی، به صورت رسمی در حوزه توسعه‌ی نرم افزار وارد شده است،و اولین  تولید کننده مجموعه مک در کشور، JB MacPack 3 سومین مجموعه نرم افزاری مک خود را با کیفیت JB ارائه داد.

ريال۳۴۰،۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰ ریال