در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۱ محصول
sas
نرم افزار SAS 9.4 M3
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
math
نرم افزار JB Math & Stat 2017 - ریاضیات و آمار
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
matlab 2016b
Mathwork Matlab 2016 b
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
SPSS 24 +Collection
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Matlab 2016a
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Matlab 2015b
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Spss 23 + Primavera
۱۰۵۰۰۰   
۸۹,۲۵۰ ریال
Spss Collection 2015
۱۰۵۰۰۰   
۸۹,۲۵۰ ریال
matlab 2015a
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال