در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۷ محصول
ریاضی و آمار
JB Math & Statics 2019
۲۴۰۰۰۰   
۲۰۴,۰۰۰ ریال
نرم افزار Matlab
JB Matlab Collection v2
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
نرم افزار matlab 2018a
Matlab 2018a x64
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
spss 25
SPSS 25
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰  #
math & stat
New
JB MATH & Stat 2018
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰  #
matlab r2017b
Matlab R2017b
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰  #
sas
SAS 9.‎4 M3
۴۵۰۰۰۰   
۳۸۲,۵۰۰  #
math
JB Math & Stat 2017
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
matlab 2016b
Mathwork Matlab 2016 b
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰  #