در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۴ محصول
sas
نرم افزار SAS 9.4 M3
۴۰۰۰۰۰   
۳۴۰,۰۰۰ ریال
visio & prject
نرم افزار JB Visio & Project Collection 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
matlab coll
نرم افزار Matlab Collection 2017
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Prezi
نرم افزار Prezi 6.16
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
endnote
نرم افزار EndNote8 & Latex
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
matlab 2016b
Mathwork Matlab 2016 b
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
Sas 9.‎4
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار Microsoft Dynamic CRM 2016
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Spss 23 + Primavera
۱۰۵۰۰۰   
۸۹,۲۵۰ ریال