در حال بارگذاری...

فعال ساز ویندوزهای ۷ نصب شده به صورت efi.

پیوست: فایل windows7-EFI.exe