۱۷۰،۰۰۰ريال
   

Orcad 17.‎20
یکی از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی و طرح layout است.

۱۷۰،۰۰۰ريال
۱۷۰,۰۰۰ ریال