در حال بارگذاری...
 

حمل رایگان

ارسال رایگان سفارش های با مبلغ بیشتر از ۵۰هزار تومان
 

پرداخت آنلاین

قابلیت پرداخت آنلاین با کلیه کارت های شبکه شتاب بانکی
 

باهر خرید هدیه

همراه با هر سفارش از ما یک محصول هدیه دریافت کنید

Electronic Engineering


۱۸۰۰۰۰ 
۱۵۳,۰۰۰ ریال
 (نظر ۰)

مجموعه نرم افزارهای مهندسسی الکترونیکDisk 1
۸۰۵۱ IDE For Windows
ABACOM LochMaster 4.‎0
Advanced Design System 2016.‎01 x64
Altera MAX Plus II 10.‎2
ANSYS Maxwell 16.‎02 x64
Aucotec Elcad 7.‎7
AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a
Cadence OrCAD PSpice 9.‎2
CadSoft Eagle Professional 7.‎6
CircuitMaker 2000 SP1
Crocodile Technology 3D 610.‎2
DeskCalc Pro 8.‎1
DreamCalc Pro 4.‎10
Edison 4.‎0
۸۰۵۱ IDE For Windows
ABACOM LochMaster 4.‎0
Advanced Design System 2016.‎01 x64
Altera MAX Plus II 10.‎2
ANSYS Maxwell 16.‎02 x64
Aucotec Elcad 7.‎7
AutoTRAX and Active3D EDA 1.‎22a
Cadence OrCAD PSpice 9.‎2
CadSoft Eagle Professional 7.‎6
CircuitMaker 2000 SP1

Crocodile Technology 3D 610.‎2
DeskCalc Pro 8.‎1
DreamCalc Pro 4.‎10
Edison 4.‎0
Electrochemical CELLS Pro 2.‎2 x86
Electronic Design Studio 3.‎0.‎3
ICD Stackup Planner  2016.‎131
Keil C51 9.‎54a
Keil MDK ARM 5.‎21a

KeySight (Agilent) Genesys 2015.‎08 x64
Micro Code Studio 4.‎0
MikroC PRO for dsPIC 2015.‎6
NI LabVIEW 2016 x64
PIC Simulator IDE 6.‎71
PIC18 Simulator IDE 2.‎81
Plexim Plecs Standalone 3.‎7
PowerLogic 5.‎0.‎1
ProfiCAD 8.‎4
Proteus 8 Pro 8.‎5 SP0
PSCAD 4.‎5
Resistor Color Code Calculator 2.‎4

Disk 2
Abacom ProfiLab-Expert 4
Altium Designer 17.‎0.‎7
Cadence SPB OrCAD 16
CodeVisionAVR Advanced 3.‎12
CSiEDA 5.‎6
EZ Schematics 5.‎3
HSPICE J-2014.‎09-SP2-2
Mentor Tanner EDA Tools 16.‎30 x64
MikroC PRO AVR 2015 Build 6.‎11
MikroC PRO for 8051 Build 3.‎60
MikroC PRO for PIC 2015.‎6
MikroC PRO for PIC32 2015.‎3
MPlab IDE 8.‎92
NI Multisim & Utilboard ‪(Circuit Design Suite)‬ 14.‎0.‎1
Protel 99 SE SP6
Protel Advanced PCB 2.‎8 XP
Pulsonix 8.‎5 Build 5905
RFF Electronics RFFlow 5.‎06 R1
SynaptiCAD Product Suite 20.‎12

 

تعداد دیسک: ۲ DVD9
شماره مجوز: ۱۶-۲۳۴۴-۰۵۵۳۵۹
محصولات مرتبط
Agilent Advance Design System 2016.‎1
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
NI LabView 2015
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
Comsol Multiphysics 5
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Agilent Advanced Design System 2014
۳۰۰۰۰۰