قیمت:

JB Backup & Recovery v3

۱۲۷،۵۰۰ريال

JB Backup & Recovery v3

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Phone Recovery
 • Office Recovery
 • Backup Tools
 • Recovery Tools
   

CSI Collection 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال

CSI Collection 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Etabs
 • Sap2000
 • Safe
 • Bridge
   

Solid Works Premium Collection

۱۵۳،۰۰۰ريال

Solid Works Premium Collection

۱۵۳،۰۰۰ريال
 • Solid Works 2012 SP4
 • Solid Works 2013 SP4
 • Solid Works 2016 SP3
   

JB Converter 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال

JB Converter 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • CD & DVD Tools
 • Video converter
 • Audio Converter
 • Document Converter
 • Mobile Converter
 • Player
   

Creative Cloude CC Up 2016 Full Collection

۱۵۳،۰۰۰ريال
 • incopy
 • Acrobat DC
 • Prelude
 • Bridge
 • Captivate
 • Dreamweaver
 • Animate
   

Creative Cloude CC Up 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال

Creative Cloude CC Up 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Photoshop
 • Illustrator
 • After Effect
 • Premiere
 • Indesign
 • Audition
   

Adobe photoshop Collection 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال

Adobe photoshop Collection 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Photoshop CC up 2016
 • Photoshop CC 2014
 • Photoshop CC
 • Photoshop CS6
 • Photoshop CS4
   

Adobe Photoshop CC up 2016

۸۹،۲۵۰ريال

Adobe Photoshop CC up 2016

۸۹،۲۵۰ريال
 • Photoshop CC up 2016
 • photoshop Lightroom 6.‎6
 • Adobe Bridge
 • Camera Raw
 • Plugin
   

Adobe Illustrator +Indesign Collection CC up 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Illustrator CC Up 2016
 • Illustrator CC 2014
 • Illustartor CS6
 • Indesign CC up 2016
 • Indesign CC 2014
 • Indesign CS6
   

Adobe After Effect + Premiere Pro Collection CC Update 2016

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • After Effect CC up 2016
 • After Effect CC 2014
 • After Effect CS6
 • After Effect CS4
 • Premiere Pro CC Up 2016
 • Premiere CC 2014
 • Premiere Pro CS6
 • Premiere Pro CS 4
   

SPSS 24 +Collection

۱۲۷،۵۰۰ريال

SPSS 24 +Collection

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • SPSS 24
 • Amos 24
 • SPSS 19
 • Amos 21
   

SQL Server 2016 + Oracle 12

۱۲۷،۵۰۰ريال

SQL Server 2016 + Oracle 12

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • SQL Server 2016
 • Oracle 12c
   

DriverPack Solution 2016.‎6 + Online 17.‎6

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • DriverPack Solution Online
 • DriverPack Solution Offline
   

JB Assistant 2016 v3

۱۲۷،۵۰۰ريال

JB Assistant 2016 v3

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Photoshop CC 2015
 • Microsoft Office 2016
 • Internet Browser
 • System Update
 • Network Tools
   

Visual Studio Collection

۱۵۳،۰۰۰ريال

Visual Studio Collection

۱۵۳،۰۰۰ريال
 • Visual Studio 2008
 • Visual Studio 2010
 • Visual Studio 2012
 • Visual Studio 2013
 • Visual Studio 2015
   

Prezi 6.‎12

۱۷۰،۰۰۰ريال

Prezi 6.‎12

۱۷۰،۰۰۰ريال
   

Windows 10 EFI

۱۲۷،۵۰۰ريال

Windows 10 EFI

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Windows 10
   

Windows 7/8.‎1 EFI

۱۲۷،۵۰۰ريال

Windows 7/8.‎1 EFI

۱۲۷،۵۰۰ريال
 • Windows 7 EFI
 • Windows 8.‎1 EFI
   

صفحه‌ها