در حال بارگذاری...
نمایش ۱۹ - ۲۷ از۴۶ محصول
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
step7
Simense Simatic Step7 v14 TIA Portal
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
solid
SolidWorks 2017
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
matlab 2016b
Mathwork Matlab 2016 b
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال
jb Electrical
JB Electrical Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Autodesk 2017 Collection
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Siemens Simatic Wincc v13
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Siemens Simatic Step 7
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
Ansys 17 Full
۱۵۰۰۰۰   
۱۲۷,۵۰۰ ریال