در حال بارگذاری...
نمایش ۱۰ - ۱۸ از۴۹ محصول
labviwe
NI Labviwe 2017
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار Autodesk Powermil & PowerShape 2018
Autodesk Powermil & PowerShape 2018
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
artcam
Autodesk ArtCam 2018
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
solid mechanic
Solid Mechanics Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
archi
Architecture Engineering
۱۸۰۰۰۰   
۱۵۳,۰۰۰ ریال
Prezi
Prezi 6.‎16
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
endnote
EndNote8 & Latex
۲۰۰۰۰۰   
۱۷۰,۰۰۰ ریال
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال
step7
Simense Simatic Step7 v14 TIA Portal
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال