۱۲۷،۵۰۰ريال
   

نرم افزار ویرایش تصاویر

Xara Designer Pro 12.‎4
Xara Photo & Graphic Designer 12.‎3

Making a Panorama
ArcSoft Panorama Maker 6
Easypano Studio 2014 Pro Edition
PanoramaStudio Pro 3
Tourweaver Pro 7.‎98