در حال بارگذاری...
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰  #