در حال بارگذاری...

آموزش حذف کامل نرم افزارها با Iobit Uninstaller

آموزش حذف کامل نرم افزار ها
آموزش حذف کامل نرم افزارها : آموزش حذف کامل نرم افزارها ، بسیاری از نرم افزارها به دلیل دارا بودن فایل های رجیستری و برخی از فایل ها که بر روی قسمت هایی از ویندوز که به راحتی قابل دسترسی و شناسایی نیستند، بعد از حذف کردن آن ها از طریق خود Control Panel ویندوز دچار مشکل میشویم. زیرا این فایلها بعد از حذف نیز بر روی سیستم باقی مانده و در صورتی که ما بخواهیم بعد از مدتی مجددا نرم افزار را نصب کرده و یا یک ورژن دیگر از آن را نصب نماییم ممکن است با پیغام های خطایی روبرو شویم. بدین منظور بهترین روش حذف نرم افزارها از طریق نرم افزارهای Uninstaller میباشد که به صورت کامل به ما کمک کرده تا نرم افزارها را حذف نماییم. نرم افزارهای گوناگونی برای این امر موجود است که ما در اینجا کار با نرم افزار IOb Uninstaller را آموزش میدهیم.   مراحل آموزش حذف کامل نرم افزارها   : ۱- نرم افزار Iob Uninstaller را اجرا کرده و نرم افزاری که خواهان حذف آن هستید را انتخاب و بر روی سطل زباله روبروی آن کلیک نمایید. [[{"fid‏":"3099","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎آموزش حذف کامل نرم افزارها","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎حذف نرم افزار"},"type":"media","field_deltas":{"1"‎:{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎آموزش حذف کامل نرم افزارها","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎حذف نرم افزار"}},"attributes":{‪"alt"‬:"آموزش حذف کامل نرم افزارها","title":"حذف نرم افزار","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]] 2 - در پنجره باز شده بر روی Uninstall کلیک کرده تا نرم افزار شروع به حذف شدن نماید. [[{"fid‏":"3101","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan"},"type":"media","field_deltas":{"3"‎:{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan"}},"attributes":{"alt":"powerful scan","title":"powerful scan","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]] 3 - پس از حذف شدن پنجره ای برایتان باز میگردد بر روی PowerFul Scan کلیک کرده تا تمامی فایل های باقی مانده از نرم افزا را برایتان مشخص کرده و نمایش دهد . [[{"fid‏":"3102","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan"},"type":"media","field_deltas":{"4"‎:{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎powerful scan"}},"attributes":{"alt":"powerful scan","title":"powerful scan","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]] 4 - تمامی فایل ها را انتخاب و بر روی Delete  کلیک نمایید تا پاک شوند .  ( توجه داشته باشید که مراحل ۳-۴  بسته به نرم افزاری که خواهان پاک کردن آنها هستید زمان بر میباشند. برخی از نرم افزارها زمان بالاتری میگیرند. ) [[{"fid‏":"3103","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎registery select","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎registery select"},"type":"media","field_deltas":{"5"‎:{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎registery select","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎registery select"}},"attributes":{"alt":"registery select","title":"registery select","class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]] [[{"fid":"3104","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎ok","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎ok"},"type":"media","field_deltas":{"6"‎:{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":"‎ok","field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":"‎ok"}},"attributes":{"alt":"ok","title":"ok","class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]] 5 - پس از اتمام مراحل سیستم خود را ریست نمایید.