در حال بارگذاری...
mojave
MAC OSx Mojave 10.‎14
 
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
high sierra
MAC OSx High Sierra
۲۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Sierra
Mac OSx 10.‎12 Sierra
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Alt
OSX ElCapitan 10.‎11
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Alt
OSX Yosemite 10.‎10 + Tools
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
Alt
OSX Yosemite 10.‎10
۱۵۰۰۰۰۰   
۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال