در حال بارگذاری...
نمایش ۱ - ۹ از۱۱ محصول
نرم افزار سیماتیک Step 7 نسخه 5.6
Siemens Simatic Step 7 V5.‎6
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار NX 1847
Siemens NX 1847
۵۰۰۰۰۰   
۴۲۵,۰۰۰ ریال
نرم افزار سالید اج ۲۰۲۰
Siemens Solid Edge 2020
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
Solid Edge2019
Siemens Solid Edge 2019 MP12
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ ریال
نرم افزار تیا پورتال 16
Siemens Tia Portal 16 Full Pro
۴۸۰۰۰۰۰   
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
نرم افزار زیمنس تیا پرتال 16
Siemens Tia Portal v16
۶۰۰۰۰۰   
۵۱۰,۰۰۰ ریال
wincc
Simense Simatic WinCC v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ #
step7
Simense Simatic Step7 v14 TIA Portal
۳۵۰۰۰۰   
۲۹۷,۵۰۰ #
Alt
Siemens Simatic Wincc v13
۳۰۰۰۰۰   
۲۵۵,۰۰۰ ریال